Yayın Kurulu

8.09.2020     Diger    

Muhittin ÖZDEMİR Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
Fethullah SOYUBELLİ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Musa TANRISEVEN Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Editörü
Süleyman KAYNAR Law and Justice Review Dergisi Editörü
Adnan DÖNDERALP Akademi Kürsü Dergisi Editörü
Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bülent KENT Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Süleyman YILMAZ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Abdulkerim YILDIRIM Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi