Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 58. Sayı

5.04.2024     5.04.2024     58     7116     443Sayı 58 MAKALELER

 1. AMERİKA’DA AİLE VE BOŞANMA ARABULUCULUĞUNA YÖNELİK UYGULAMA MODEL STANDARTLARI
  Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation in United States
  Erhan Fırat 391
 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SURETİYLE GERÇEKLEŞEN KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİNE İLİŞKİN DAVALARDA UYGULANACAK HUKUKUN VE YETKİLİ MAHKEMENİN TESPİTİ
  Determination of the Applicable Law and Jurisdiciton in Disputes Having Foreign Elements Arising From Violation of Presonal Rights by Processing Personal Data
  Alper Akgül 278
 3. 1921 ANAYASASI’NIN ANAYASAL BOYUT KAZANDIRDIĞI MECLİS HÜKÜMETİ SİSTEMİ İLE İSVİÇRE HÜKÜMET SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Comparison of the Swiss Government System And the Assembly Government System, Which Gained a Constitutional Dimension with the 1921 Constitution
  Hatice Derya ORMANOĞLU DURANLIOĞLU 300
 4. DEMİRYOLU İŞLETENİN SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞUNUN SİGORTASINDA RİZİKO
  Risk in Insurance of Non-Contractual Liability of the Railway Operator
  Fahri Özsungur 365
 5. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA VARLIK BARIŞI VE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
  Repatriation of Capital in the Corporate Tax Law and Evaluations on the Relevant Constitutional Court Decision
  Fatih SARAÇOĞLU, Abdullah ÖMERCİOĞLU 244
 6. MARKA KORUMASINDA TESCİL VE ÖNCELİK İKİLEMİ ÜZERİNE YARGITAY VE ABAD KARARLARI IŞIĞINDA BİR İNCELEME
  An Analysis on the Registration and Priority Dichotomy in Trademark Protection in the Light of the Court of Cassation and CJEU Decisions
  Hayri BOZGEYİK, Fatih Mehmet TABUR 499
 7. ANAYA SOYBAĞININ REDDİ DAVASI AÇMA HAKKI TANINMASI: OLMASI GEREKEN HUKUK BAKIMINDAN ÖNERİLER
  Granting Mother the Right to Challenge Paternity: Suggestions De Lege Ferenda
  Özgür GÜVENÇ 274
 8. BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖZGÜRLÜĞE AYKIRILIĞIN TESPİTİ
  Assurance of Freedom of Association and Determination of Contradiction with Freedom in the Light of The Supreme Court Decisions
  Seda ÖZGÜL EKİZ 256
 9. YAPI DENETİM FİRMALARININ DEPREM NEDENİYLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN UĞRADIĞI ZARARLARDAN SORUMLULUĞU
  Liability of Building Inspection Companies for Damages Incurred by Third Parties due to Earthquake
  Özge BÖLÜKBAŞI 401
 10. TÜRKİYE’DE BULUNAN UKRAYNALILARIN ULUSLARARASI KORUMA STATÜLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Evaluation of Ukrainians in Turkey within the Framework of International Protection Status
  Aslıhan ÇOBAN 326
 11. DENİZ İŞ HUKUKUNDA GENÇ GEMİ ÇALIŞANLARININ KORUNMASI
  Protection of Young Seafarers in Maritime Labour Law
  Ş. Esra BASKAN 163
 12. AVRUPA VE AMERİKAN YARGI SİSTEMLERİNİN “UNUTULMA HAKKI-İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ” ÇATIŞMASINA YAKLAŞIMI
  The European and the American Judicial Systems’Approaches to the “Right to be Forgotten-Freedom of Expression” Conflict
  Peri URAN MURPHY 150
 13. DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDAKİ DİSİPLİN HUKUKUNA İLİŞKİN SÜRELER
  Time Limits of Disciplinary Law in Civil Servants Law and Higher Education Law
  Engin SAYGIN 374
 14. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 97’NCİ MADDESİ UYARINCA ALINAN ÜCRETLERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME
  The Court in Charge of Disputes Arising from Fees Received in accordance with Article 97 of the Municipal Revenues Law
  Yunus Emre ORUÇ, Mustafa UYANIK 411
 15. ALMAN İLAÇ KANUNU’NA GÖRE İLAÇ ÜRETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN ALMAN HUKUKUNDAKİ DİĞER TEMEL ÖZEL HUKUK SORUMLULUK TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ
  A Comparative Analysis of the Legal Liability of the Pharmaceutical Manufacturer under the German Medicines Act with Other Basic Types of Private Law Liability in German Law
  Duygu DİNCİOĞLU 215