Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 59. Sayı

12.07.2024     12.07.2024     59     363     29Sayı 59 MAKALELER

 1. ECOWAS MÜDAHALELERİNİN BM ŞARTI MADDE 53 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Evaluation of ECOWAS Interventions Under the Article 53 of the UN Charter
  Naim DEMİREL 24
 2. ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI KAPSAMINDA BİLGİLENDİRİLME HAKKI (AİHS M. 5/2)
  Right to be Informed within the Scope of the Right to Liberty and Security (Art. 5/2 ECHR)
  Erdal YERDELEN, Dilek Özge ERDEM 23
 3. ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞÜNÜN ERTELENMESİ KURUMU VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE GÖRÜNÜMÜ
  Constitutional Court’s Authority on the Suspension of Annulment Decisions and Its Practice Regarding Presidential Decrees
  Taylan BARIN, Muhammet Tayyib USLU 36
 4. YASAMA ORGANLARININ “BİLGİLENİM (HEARING)” YETKİSİ VE TBMM’NİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN YENİ ÖNERİLER
  “Hearing” Power of Legislative Bodies and New Suggestions for Strengthening The GNAT
  Şeref İBA, Sinem ŞİRİN 16
 5. DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN CEZA SORUŞTURMALARINA İLİŞKİN UYGULAMADA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER
  Deficiencies of Criminal Investigations Under the Higher Education Law No. 2547 in the Light of Council of State Decisions
  Kemal UÇACAK 28
 6. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NIN HAMAMATSU KARARI: YARGISAL AKTİVİZM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  Hamamatsu Judgement of the European Court of Justice: An Evaluation in Terms of Judicial Activism
  Hamit YUMUK 15
 7. YENİ DEVLETLERİN ULUSLARARASI ÖRGÜT ÜYELİĞİNE HALEFİYETİ: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
  Succession of New States to Membership in International Organizations: A Theoretical Assessment
  Oğuz Kaan PEHLİVAN 36
 8. DÖNÜŞTÜRÜCÜ ANAYASACILIK: ORTAYA ÇIKIŞI VE EVRİMİ
  Transformative Constitutionalism: Its Emergence and Evolution
  Mehmet Nuri GÜZEL 23
 9. HAKİME YARDIMCI YAPAY ZEKÂ
  Artificial Intelligence Assisting the Judge
  Şermin BİRTANE 27
 10. ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇUNDA MAĞDURUN KİM OLDUĞU SORUNU VE CENİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
  The Problem of Who is the Victim in the Offence of Miscarriage and the Legal Nature of the Foetus
  Fulya KORKMAZ 20
 11. BOŞANMADA ORTAK (BİRLİKTE) VELAYETİN KABULÜ SONRASI TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUM ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
  A Critical Evaluation of the Situation in Turkish Law After the Acceptance of Joint Custody in Divorce
  Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU 20
 12. DİPLOMATİK KORUMA VE KONSOLOSLUK YARDIMINDA ÇOKLU VATANDAŞLIK
  Diplomatic Protection and Consular Assistance in Multiple Nationality
  Bilge ERSON ASAR, Gizem ERSEN PERÇİN 32
 13. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARI DOĞRULTUSUNDA FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMADA YASAL DÜZENLEME İHTİYACI
  The Need for Legal Regulation in Divorce due to de Facto Separation in Accordance with the Annulment Decision of The Constitutional Court
  Gamze TURAN BAŞARA 19
 14. DENİZ KAZALARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK VE TALEPLERDE ARABULUCULUK
  Mediation In Disputes And Claims Arising From Marine Accidents
  Fevzi Fırat GÖZÜYEŞİL 20
 15. LİMİTED ŞİRKETLERDE PAYIN MİRAS YOLUYLA GEÇİŞİNİN MİRAS HUKUKU VE ŞİRKETLER HUKUKU AÇISINDAN SONUÇLARI
  Consequences of Inheritance of Shares in Limited Liability Companies in Terms of Inheritance Law and Company Law
  Aytekin ÇELİK 28
 16. SİYASİ PARTİLERİN İL VE İLÇE TEŞKİLAT KADEMELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞVERENİNİN TESPİTİ VE İŞ HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI
  Determination of the Employer of the Workers Employed in the Provincial and District Organisational Levels of Political Parties and the Consequences in Terms of Labour Law
  Ayşegül EKİN 23