Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 54. Sayı

3.04.2023     3.04.2023     54     9843     623Sayı 54 MAKALELER

 1. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARLARI VE DİSİPLİN SORUŞTURMALARINA ETKİSİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment on Deferment of the Announcement of the Verdict and its Effects on Disciplinary Investigations
  İbrahim KESKİN 1120
 2. ULUSLARARASI HUKUKUN ÜÇ YÜZÜ: ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
  Three Faces of International Law: A Critical Approach
  Atahan DEMİRKOL 752
 3. 7405 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAMU YARARINA ÇALIŞAN SPOR KULÜPLERİ
  Sports Clubs Working for the Public Benefit within the Framework of Law No. 7405
  Onur KAPLAN 451
 4. BİR NORM ÇATIŞMASI ÖRNEĞİ: VERGİ USUL KANUNU VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
  A Norm Conflict Example: Tax Procedure Law and Personal Data Protection Law
  Pınar NUR; Oytun CANYAŞ 389
 5. ÖZGÜRLÜK VE HAK KAVRAMLARININ ÇATIŞAN DOĞASI: ÖZGÜRLÜK HAKKI VE HAK ÖZGÜRLÜĞÜ GÖRÜŞLERİ
  The Conflicting Nature of the Concepts of Freedom and Rights: Opinions of the Right of Freedom and the Freedom of Right
  Murat ATAN; Emre EKİNCİ; İlker KARAKOYUNLU 877
 6. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ ve KANUN-I ESÂSÎ: SİYASAL SİSTEM TARTIŞMALARI EKSENİNDE BİR İNCELEME
  Constitutional Monarchy II and Kanun-ı Esâsî: An Analysis in the Context of the Political System Discussions
  Fatma SARIASLAN 2851
 7. ALMANYA`DA YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ
  Regulatory Authority of the Executive in Germany
  İhsan Deniz AY 318
 8. DOĞAL HUKUKUN POZİTİF HUKUKLA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SOKRATES’İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Evaluation on the Death of Socrates in the Context of Natural Law’s Relationship to Positive Law
  Ekin MERKİT 610
 9. YAPAY ZEKÂNIN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNA ÜYELİĞİ VE ÜYELİKTEN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Evaluation of the Membership of Artificial Intelligence to the Board of Directors of the Incorporated Company and its Responsibility Arising from Membership
  Salih KARADENİZ 453
 10. SINAİ MÜLKİYET KANUNU BAKIMINDAN GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI VE BU ADLAR ÜZERİNDEKİ KORUMANIN NİTELİĞİ
  Traditional Specialities Guaranteed According to Code of Industrial Property and Nature of the Protection
  Selin ÖZDEN MERHACI 364
 11. TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 417 BAĞLAMINDA İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI
  Protection of the Worker’s Personality within the Scope of Turkish Code of Obligations Article 417
  Osman UYAROĞLU 458
 12. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN HAFTA TATİLİ HAKKI
  Weekly Rest in Part-Time Employment Contracts
  Miraç Şamil PEKŞEN 585
 13. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMİN ADİL YARGILANMA HAKKININ UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Evaluation of International Commercial Arbitration in terms of the Elements of Due Process Rights
  Furkan ŞAHİN 357
 14. HUKUKUN BAĞIMSIZ BİR ALANI OLARAK BİLİŞİM HUKUKU
  Informatics Law as an Independent Branch of Law
  A. Ebru BOZKURT YÜKSEL 395
 15. ULAŞIM ARAÇLARINA ZİLYETLİĞİN ORTADAN KALDIRILMASI SURETİYLE EL KONULMASI
  Confiscation of Vehicles by Eliminating of Possession
  Batuhan Salim YEŞİLKÖY 508