Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 40. sayı

20.07.2020     1.10.2019     40     2653     2496Sayı 40 MAKALELER

 1. FEDERAL ALMANYA ÖRNEĞİNDE ULUSAL VE AB TEMEL HAK KORUMASININ UYUMLU BERABERLİĞİ
  Compatibility of National Fundamental Rights Protection with the EU Rules in the Case of Federal Germany
  Prof. Dr. Füsun ARSAVA 949
 2. ROBOTLARIN FİİLLERİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK HALLERİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Legal Responsibility Resulting from the Action of Robots Solutions for Non-Contractual Liability
  Dr. Cannur ERCAN 1304
 3. MARKANIN İNTERNET ORTAMINDA ELEŞTİRİ AMAÇLI KULLANIMI: ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 9 OCAK 2019 TARİHLİ NAİF ŞAŞMA KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME
  The Use Of Trademark For Crıtıcısm on the Internet Envıronment: An Evaluatıon in the Framework of the Constıtutıonal Court's Naıf Sasma Decısıon, Dated January 9, 2019
  Dr. Hâkim Tamer SOYSAL 595
 4. TÜRK HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKAL FAALİYET KAPSAMINDA İŞ BIRAKMASI
  In Turkish Law, Work Stoppage of Civil Servants Within the Context of Union Activity
  Hâkim Ahmet CANPOLAT 680
 5. KÖTÜLEYİCİ REKLAMLARIN TESPİTİNDE ESAS ALINACAK ORTALAMA TÜKETİCİ ÖLÇÜTÜ
  The Criterion of Average Consumer in the Context of Disparaging Advertisements
  Dr. Pelin KARAASLAN 724
 6. FİKRİ HUKUKTA MANEVİ TAZMİNAT
  Non-pecuniary Compensation on Intellectual Law
  Hâkim Adayı Orhan Gazi SARIDAĞ 723
 7. TÜRK HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI
  The Public Servants Trade Unions in Turkish Law
  Doç. Dr. İştar CENGİZ 706
 8. GEÇİŞ ADALETİ VE AVRUPA ARINDIRMA HUKUKU
  Transitional Justice and European Lustration Law
  Hâkim Gökhan ÇAYAN 709
 9. DEVLETLERE ATFEDİLEMEYEN SİLÂHLI SALDIRILARA KARŞI MEŞRU MÜDAFAA: ULUSLARARASI HUKUKTA SINIR ÖTESİ OPERASYONUN HUKUKÎ ZEMİNİ
  Self-Defence in Response to Attacks by Non-State Actors: The Legal Basis of Cross-Border Operations in International Law
  Doç. Dr. Ceren Zeynep PİRİM 662