Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 51. Sayı

1.07.2022     1.07.2022     51     8286     1408Sayı 51 MAKALELER

 1. FEDERAL ALMAN ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARI VE AB HUKUKU
  Federal German Constitutional Court Jurisprudence and EU Law
  Ayşe Füsun ARSAVA 924
 2. AVRUPA KOMİSYONU’NUN YAPAY ZEKÂ TÜZÜK TEKLİFİ’NE GENEL BİR BAKIŞ
  A General Look at the Proposal for a Regulation on Artificial Intelligence of the European Commission
  Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL 744
 3. YARGITAY’IN GÜNCEL İÇTİHATLARI IŞIĞINDA MUHDESAT
  Building in the Light of the Current Cases of the Judiciary
  Mehmet AKÇAAL 1462
 4. ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR HUKUKUNDA DEĞİŞİM, İSTİKRAR ve DEĞİŞİM YOLUYLA İSTİKRAR: REBUS SIC STANTIBUS
  Change, Stability and Stability by Change in the Law of Treaties: Rebus Sic Stantibus
  Ceren Zeynep PİRİM 679
 5. 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI
  General Investment Recommendation and Unauthorized Investment Advisory After the Regulation with the Capital Market Law No. 6362
  Osman Bahadır SİNAN - Ahmet TOK 929
 6. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİ
  The Transfer of Registered Capital Shares in the Limited Company in the Light of Supreme Court Decisions
  Murat TÜRE 867
 7. MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
  Obligation to use the Brand and Legal Consequences of Non-Use
  Yılmaz YÖRDEM - Emrah BİÇİMLİ 624
 8. HASTA HAKLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
  Assessment on Patient Right
  Hayrettin KURT 731
 9. KRİPTO VARLIKLARIN İCRA VE İFLÂS KANUNLARINDA GÖRÜNÜMÜNE DAİR İSVİÇRE ÖRNEĞİ
  The Status of Crypto Assets in Codes of Debt Enforcement and Bankruptcy: The Swiss Example
  Ömer ÇON 854
 10. İPTAL KARARLARINI UYGULAMA ZORUNLULUĞU VE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ SEBEBİYLE UYGULAMADA HUKUKİ İMKANSIZLIK
  Legal Impossibility in Practice Due to the Obligation to Implement Annulment Decisions and the Principle of Legal Security
  Zeynep Nihal AYDINOĞLU YALÇIN 656
 11. YABANCI UNSURLU ÖZEL HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA YABANCI HUKUKUN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNDE BİLİRKİŞİNİN ROLÜ
  The Role of Expert Witness in Obtaining Information on the Content of Foreign Law in Private International Law Cases
  İlyas ARSLAN 795
 12. 6112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET ORTAMINDAN SUNUMUNDA ÇOCUKLARIN KORUNMASI
  Protection of Children for Video on Demand Streaming on the Internet regarding the Law No 6112
  M. Ayşegül KULULAR İBRAHİM - Rümeysa ALUÇ 780
 13. TÜRK HUKUKUNDA KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ VE İDARENİN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  Personal Health Data in Turkish Law and the Obligation of the Administration to Protect Personal Health Data
  Ayşe Aslı ALÇIN 700
 14. ÖZEL HASTANE VE HEKİMİN VEKALETSİZ İŞGÖRMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU
  The Liability of Foundation Hospital and Medical Doctor Arising From Agent of Necessity
  Fatma Candan KAVŞAT METİNER - Ali Akın METİNER 757
 15. ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMA HAKKI VE SEGBİS SİSTEMİ
  The Right to be Present at the Hearing and Auditory and Visual Information System as Part of the Right to Fair Trial and within the Frame
  Burak ATEŞ 859
 16. İŞVERENİN TEHLİKE SORUMLULUĞU (TBK m.71)
  Employer’s Hazard Liability
  Merve UYAROĞLU 833
 17. 1921 TEŞKİLÂT-I ESASİYE KANUNU’NUN YAPIMI BAĞLAMINDA TBMM’NİN KURUCU SIFATI
  The Founder Title of GNAT in the Context of the Building of the Law of the Fundamental Organization 1921
  Emre GEZER 1145
 18. CMR’YE GÖRE TAŞIYICININ EŞYANIN KAYBI VE HASARINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU
  Liability of the Carrier for Compansation Arising from Loss and Damage of Goods According to CMR
  Osman UYAROĞLU 843