Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 52. Sayı

3.10.2022     3.10.2022     52     12105     1066

  Sayı 52 MAKALELER

 1. ÖTANAZİ VE HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Relationship Between Euthanasia and the Patient’s Right to Self-Determination
  Uğur AŞKIN - Korhan YEĞRİM 1188
 2. İDARİ YARGIDA 6459 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI KISMİ DAVA İHTİMALİ
  Possibility of Partial Lawsuit After The Amendment of Law No. 6459 in Administrative Jurisdiction
  Halil YOLAL 4329
 3. DANIŞTAY KARARLARINA KARŞI KANUN YARARINA TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI SORUNU
  The Question of Whether it is Possible to Appeal for the Sake of Law Against the Decision of the Council of State
  Tahir MURATOĞLU 803
 4. YASAMA VE HUKUK BİLİMİ KONUSUNDAKİ TARİH ÜSTÜ GÖREV HAKKINDA
  Of the Ageless Vocation for Legislation and Jurisprudence
  Osman Vahdet İŞSEVENLER 772
 5. AKIL HASTASI KISITLININ ARACININ KAZAYA KARIŞMASI HALİNDE SORUMLULUK VE SİGORTACININ RÜCU HAKKI
  The Liability of in Accidents Restricted due to Mental Illness and Right of Recourse of Insurer
  İsa AKANSEL 744
 6. İFLÂS TASFİYESİNİN TATİLİ
  Suspension of the Bankruptcy Liquidation
  Ali Fuat ÇİÇEKLİ 838
 7. ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU “TARİHÇE VE TERMİNOLOJİ”
  Law of Group Companies “History and Terminology”
  Sinan MİSİLİ 952
 8. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
  The Right to Refuse Work
  Gürcan ÖNOL 1141
 9. TÜRK İŞ HUKUKUNDA ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MÜTESELSİL SORUMLULUK
  The Joint Liability in Contractor and Subcontractor Relationship in Turkish Labor Law
  Seda ÖZGÜL EKİZ 1253
 10. ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİNDE ORTAKLARIN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ADAM ÇALIŞTIRAN SIFATININ TESPİTİ
  Determination of the Employer Status within Simple Partnership in the Context of Tort Liability of the Partners
  Ferhat CANBOLAT - Dila OKYAR 609
 11. KEFİLİN ASIL BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN SAVUNMA İMKÂNLARINA BAŞVURABİLMESİNİN SINIRLARI
  The Limits to the Surety’s Defenses that Arise from the Principal Debt Relationship
  Günhan GÖNÜL KOŞAR 1060
 12. OSMANLI DEVLETİ’NDE KAMBİYO SÖZLEŞMELERİNİN TİCARET HUKUKUNA ETKİSİ
  The Effect of Exchange Contracts on Commercial Law in the Ottoman State
  Mustafa ÇAKICI - Metin KIRATLI 660
 13. 7223 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÜRÜN SORUMLULUĞU KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ
  A General View to the Concept of “Product Responsibility” in the Scope of Law No 7223
  Seda BAŞ 991
 14. BORÇLU TEMERRÜDÜNDE İHTAR VE EK SÜRE KAVRAMLARI
  Concepts of Notice and Grace Period in Default of the Debtor
  Derya ATEŞ 1463
 15. ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONODAKİ TEMERRÜDÜN YİBHGK KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Evaluation of the Default on Promissory Note on which the Statute of Limitation has ended under the Perspective of the General Assembly of Civil Chambers’ Decision
  Sedat KAYA 729