Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 53. Sayı

6.01.2023     6.01.2023     53     12912     1373Sayı 53 MAKALELER

 1. HUKUK TARİHİ AÇISINDAN KALEBEND DEFTERLERİ
  Kalabend Registers in Terms of History of Law
  İsmail ALTINÖZ 558
 2. DİJİTAL DÜNYADA ÇEVRİMİÇİ RİSKLER, BİLİŞİM SUÇLARI VE MAĞDUR ÇOCUK
  Online Risks in The Digital World, Cyber Crimes and Child Victims
  Pelin ÖZKAYA 563
 3. TÜRK CEZA YARGILAMASINDA İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARININ KESİN NİTELİĞİ VE KANUN YOLLARINA BAŞVURU
  Right to Apply to Legal Remedies and Irrevocable Qualification of Appeal Court Decisions in Turkish Criminal Justice System
  Mustafa ATALAN 759
 4. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILARIN TESPİTİ VE TESPİTE İTİRAZ
  The Detection of Structures under Disaster Risk within the Scope of Urban Transformation and the Objection to the Detection
  Nijat AMIRASLANLI 536
 5. FOUCAULT PERSPEKTİFİNDEN CEZALANDIRMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM
  Change in the Understanding of Punishing with Respect to Foucault’s Ideas
  Funda KAYA BOZOK - Zeliha KILIÇPARLAR 0
 6. TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ YARGISAL DENETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment on Judicial Review of Traffic Administrative Fines
  Hakan ARSLANER 676
 7. SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ CEZA HUKUKU ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DENEME
  An Essay on the Possible Effects of Virtual Reality and Augmented Reality Technologies on Criminal Law
  Tamer SOYSAL 637
 8. 7406 SAYILI KANUN’UN SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER
  New Regulations Brought by Law No. 7406 For Healthcare Workers
  Serap KAYGUSUZ 493
 9. EŞYANIN DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASI KARARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  An Examination of the Decision to Keep the Property as Evidence in the File
  Uğur ERSOY - Sibel CAN 615
 10. 7343 SAYILI KANUN İLE İHALENİN FESHİ ŞİKÂYETİNDE (İİK m.134) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Assesment of The Amendments Made in Complaint of Annulment of Tender with The Code No 7343
  Yasin KÖSE 663
 11. COMMON LAW’DA “TRUST”IN KÖKENİ OLARAK İSLAMİ “VAKIF” KURUMU
  The Islamic “Waqf” Institution as the Origin of “Trust” in Common Law
  Şahban YILDIRIMER 450
 12. GÖÇ ve VATANDAŞLIK İLİŞKİSİNDE ULUS-ÖTESİ BİR FORMÜLASYON OLARAK JUS NEXI ESASI VE İŞLEVSELLİĞİ*
  As A Transnational Formulation on Migration and Citizenship Relationship: Jus Nexi and It’s Functionality*
  Fatma Elif ÇELİK 510
 13. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ HALİNDE BORÇLUDAN FAİZ İSTENİP İSTENEMEYECEĞİ MESELESİ*
  The Issue Whether Interest can be Demanded From the Debt in Case of the Default of Creditor*
  İmge Hazal YILMAZ TEKİN 669
 14. ANONİM ORTAKLIK SERMAYE ARTIRIMINDA YÖNETİM KURULU BEYANI
  Statement of the Board of Directors in a Joint Stock Company Capital Increase
  Fahri ÖZSUNGUR 495
 15. HAKARETİN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMASI VE İKAME YAPTIRIM ÖNERİSİ: ÖZEL HUKUK CEZASI
  Decriminalization of Defamation and the Proposition of a Substitute Sanction: Civil Punishment
  Tuğçe ORAL - Eylem BAŞ 739
 16. TÜKETİCİNİN AYIPLI HİZMET HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ
  The Consumer’s Moral Compensation Demand Due to Defective Service
  Miray ÖZER DENİZ - İdil Nur GÜRBÜZ GÖKBERK 697