Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 35. sayı

20.07.2020     1.07.2018     35     2358     1969Sayı 35 MAKALELER

 1. AİHM’NİN İNSAN HAKLARI ALANINDA OYNADIĞI ANAYASA MAHKEMESİ ROLÜ
  The Role of European Court of Human Rights as a Constitutional Court
  Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA 601
 2. AVUKATLARIN GERÇEĞİ SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  Attorneys’ Obligation to tell the Truth
  Doç. Dr. Cenk AKİL 622
 3. DANIŞTAY VE VERGİ MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA HURDA ALIMLARINDA KARŞILAŞILAN GELİR VERGİSİ STOPAjI PROBLEMİ
  Income Tax Stoppage Problem Encountered In Scrap Purchases In The Light of Decisions of the Council of State And Tax Court
  Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAPLANHAN, Hüseyin Çağrı BAŞER 584
 4. ULUSLARARASI BİR İNSAN HAKLARI BELGESİ OLARAK ARAP İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
  Arab Human Rights Convention as an International Human Rights Document
  Dr. Öğr. Üyesi Süleyman DOST 582
 5. ÇAĞIMIZIN PANDEMİSİ: NEFRET SUÇLARI
  The Pandemia of Our Age: Hate Crimes
  Dr. Öğr. Üyesi Uğur ERSOY 600
 6. BOŞANMA SONUCUNDA BİRLİKTE VELAYETİN TÜRK HUKUKUNDA UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU
  The Question of Applicability of the Joint Custody In Turkish Law In Case of Divorce
  Dr. Öğr. Üyesi Ünsal DÖNMEZ, Dr. Taylan BARIN 566
 7. MEDENİ HUKUK AÇISINDAN YAPAY ZEKâNIN HUKUKİ STATÜSÜ VE YAPAY ZEKâ KULLANIMINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK
  The Legal Status of Artificial Intelligence With Regard to Civil Law and The Liability Thereof
  Dr. Öğr. Üyesi Başak BAK 887
 8. TÜRKİYE’DE ENGELLİ HAKLARI VE ENGELLİLER HUKUKU’NUN DURUMU
  Disabilities Rights in Turkey and Status Of The Disabled Law
  Dr. Mahmut ÇİTİL - Av. Muhammet Kürşat ÜÇÜNCÜ 576
 9. AİHM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA TERCÜMANDAN YARARLANMA HAKKI
  The Right To Use The Interpreter In The Light 0f ECHR Decisions
  Arş. Gör. Cem Ümit BEYOĞLU 570
 10. KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI HAKKI BAĞLAMINDA RIZA OLMAKSIZIN YAPILAN TIBBİ MÜDAHALELER
  Medical Intervention without Consent in the context of the Right to Integrity of the Person
  Arş. Gör. Eda DEMİRSOY AŞIKOĞLU 583
 11. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI (TCK M.190)
  The Crimes of Facilitating and Encouragement the Use of Narcotics or Psychotropic Substances (TCC Art.190)
  Arş. Gör. Enes YILMAZ 594
 12. YARDIMCI KİŞİNİN FİİLLERİNDEN BORÇLUNUN SORUMLULUĞU
  Liability of the Debtor Due to the Actions of the Third Party
  Arş. Gör. Fatih GÜLTEKİN 573
 13. DÜNDEN BUGÜNE HUKUKA UYGUN EL ATMA VE MÜLKİYET HAKKI İHLALLERİNİN GİDERİMİ
  Legal Confiscation without Expropriation and the Removal of Property Right Violations from Past to Present
  Ali Hamza ŞAHİN 574
 14. YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNİN GÖREVE İLİŞKİN SUÇLARININ SORUŞTURULMASI
  Inquiry Procedure of Higher Education Personnel’s Task-related Crimes
  Berkan AYTURAN 607
 15. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA FAİZ HÜKÜMLERİ VE SINIRLARI
  Provisions and Boundaries of Interest In Turkish Code of Obligations Interest in Judicial Procedures (Interest for Procedures that are not related with commerce or consumer)
  Mustafa Serhat ŞEN, Mustafa Kamil ŞEN 569
 16. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN YARGI AŞAMALARI
  Judiciary Stages of Nationalization in TRNC law
  Pınar BEYOĞLU 572
 17. İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU BAKIMINDAN SERMAYE PİYASASI KURULUNUN UYGULADIĞI İDARİ PARA CEZALARI
  Administrative Fines Imposed By Capital Markets Board In Terms Of Subject Matter Of Administrative Action
  Eda ÇANGA BELBER 584
 18. BİR TEMEL HAK OLARAK UNUTULMA HAKKI
  Right to be Forgotten As a Fundamental Right
  Seray NALBANTOĞLU 620
 19. KARAR VERMENİN PSİKOLOjİSİ
  Psychology of Decision Making
  Alper KÜÇÜKAY 618
 20. ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE ÇAĞDAŞ İDARE HUKUKU İLKELERİ
  Contemporary Administrative Law Principles in People’s Republic of China
  Abudureyimu YILIYAER - Armando ALİU 566
 21. POLİS KARAKOLUNDA MÜDAFİ İLE GÖRÜŞME VE MÜDAFİDEN YARARLANMA HAKKININ AİHM’NİN İBRAHİM VE DİĞERLERİ/ BİRLEŞİK KRALLIK KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  An Evaluation of the Right to Access to Lawyer in Police Custody in the Light of the ECtHR’s Decision of İbrahim and Others v UK
  Ergül ÇELİKSOY 540