Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 50. Sayı

25.03.2022     25.03.2022     50     11587     1576Sayı 50 MAKALELER

 1. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE İKİ DEFADAN FAZLA CUMHURBAŞKANI SEÇİLEMEME KURALI
  The Rule of ‘Being Elected as President of the Republic for Two Terms at Most’ in the Executive Presidential System
  Mustafa ŞENTOP 1755
 2. KAN GÜTME SAİKİ İLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇU
  Deliberate Killing with the Motive of Bloody Strife
  Yunus Emre BAĞLAR 937
 3. SERİ MUHAKEME USULÜ TEKLİFİNİ KABUL ETME VE SUÇ İKRARI İLİŞKİSİ
  The Relationship Between Accepting Accelerated Trial Procedure and Plead Guilty
  Enver KAŞLI 5567
 4. DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE DAİR DEĞERLENDİRMELER
  Assessments on the Changes Made to the Regulation on Legal Treasure Hunting
  Döndü KUŞÇU 2369
 5. ÇOCUĞUN SANAL CİNSEL İSTİSMARI*
  Cyber Grooming
  Neslihan CAN 1024
 6. NE BİS İN İDEM İLKESİNİN UYGULANABİLİRLİK ALANLARI İLE İLGİLİ BİR SENTEZ ÇALIŞMA
  A Synthesis Study About Ne Bis In Idem Principle and Scope of Applicability
  İlayda OTER 1448
 7. İTTİFAK SİSTEMİNİN VE MİLLETVEKİLİ SAYISININ ARTMASININ TEMSİLDE ADALETE ETKİSİ
  Impact of Electoral Allience System and Increase in the Number of Members of Parliament on the Fairness in Representation
  İbrahim YILMAZ 697
 8. İDDİANAMENİN İADESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Problems and Solution Recommendations on Return of Indictment and Initiation of Public Prosecution
  Ramazan ARITÜRK 1429
 9. DİSİPLİN CEZALARININ ÖZLÜK DOSYALARINDAN SİLİNMESİ ve CEZALARA İLİŞKİN BİLGİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLMESİ MESELESİ
  The Problem of Deleting University Students’ Disciplinary Sanction Records from Student Files and Giving the Information Regarding to the Sanction to the Third Parties
  Özge Didem BOULANGER 1195
 10. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDEN ÇEKİLMENİN ANAYASAL ESASLARI VE BAŞLICA TARTIŞMALAR
  The Constitutional Procedure of Treaty Withdrawal
  Tolga ŞİRİN; Necdet Umut ORCAN 875
 11. YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİ HAKKINDAKİ ŞİKAYETLER ÜZERİNE VERİLEN CEZA SORUŞTURMASI AÇILMAMASI KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGISAL DENETİMİ
  Legal Quality and Jurisdiction of Decisions not to Open A Criminal Investigation on Complaints about Higher Education Staff
  İlhami ÖZTÜRK;Arif Emre SÜMER 800
 12. SPONTANE İZOMORFİZM PERSPEKTİFİNDEN BAKAN YARDIMCILIĞI VE MÜSTEŞARLIK POZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Comparative Evaluation of the Deputy Ministry and Undersecretary Positions from the Perspective of Spontaneous Isomorphism: The Case of Turkey
  Yusuf COŞKUN;Cemal YORGANCIOĞLU 607
 13. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU KAPSAMINDA YAPAY ZEKÂ ROBOTUN SORUMLULUĞU VE SİGORTALANMASI HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Assessment of Liability and Insurance of the Artificial Intelligence Robots under the Liability of the Man Employee
  Atakan Adem SELANİK 1063
 14. TACİRİN TÜKETİCİ SIFATI SORUNU
  The Problem of Consumer Status of Trader
  Yakup BAL 945
 15. TÜRK İŞ HUKUKU BAĞLAMINDA İKALE SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİK ÖLÇÜTLERİ VE “MAKUL YARAR” KAVRAMI*
  Legality Criteria of Mutual Rescission Agreements and Concept of “Reasonable Benefit”** within the Context of Turkish Labour Law
  Serkan Taylan KARAÇ 1051
 16. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI VE ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI HUSUSLAR
  Case for Correction of the Land Share and Some Situations Characterised
  Coşkun ÇALDAĞ 1372
 17. MODERN ULUSLARARASI TAHKİMİN GELİŞİMİNDE JAY ANDLAŞMASI’NIN YERİ
  The Place of the Jay Treaty in the Development of Modern International Arbitration
  Mehmet Emin BÜYÜK 668