Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 55. Sayı

4.07.2023     4.07.2023     55     13696     673Sayı 55 MAKALELER

 1. İMAR HUKUKU YÖNÜNDEN SERALI ŞEHİRLEŞME
  Greenhouse Urbanization By Zoning Law
  Yunus ERASLAN* 413
 2. CEZAYA DEĞER HAKSIZLIĞIN FORMEL TESPİTİNDE PARÇA HAREKET TEORİSİ (TEİL-/ZWİSCHENAKTSTHEORİE) VE HUKUKUMUZ BAKIMINDAN UYGULANABİLİRLİĞİ
  Fragmentary or Intermediate Movement Theory (Teil-/Zwischenaktstheorie) in the Determination of the Concept of “Directly Commencement of Execution” and Its Applicability in terms of Turkish Criminal Law
  Hasan ÇATAKLI* 531
 3. TÜRK HUKUKUNDA REFAKATSİZ ÇOCUKLARIN HUKUKİ DURUMU
  The Legal Situation of Unaccompanied Minors in Turkish Law
  İlyas ARSLAN* 304
 4. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ SORUMLULUĞU
  Responsibility of Crime and Security Measure of the Juvenile Offender
  Süleyman ÖZAR* 1119
 5. İNGİLTERE, ABD, ALMANYA VE FRANSA’DA VERGİ SUÇLARI VE YARGILAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Evaluation of Tax Crimes and Jurisdiction in England, USA, Germany and France
  Ersan ÖZ, Cansu SEVİNÇ CEYHAN 422
 6. TEHDİT VE ŞARTLI TEHDİT KAVRAMLARI BAĞLAMINDA TEHDİT SUÇUNUN BİR ŞARTA BAĞLI OLARAK İŞLENMESİ
  Committing of the Offense of Threat with a Condition in the Context of the Concepts of Threat and Conditional Threat
  Faruk Y. TURİNAY* 2159
 7. FRANSIZ VE TÜRK İDARE HUKUKUNDA KİŞİSEL KUSUR KAVRAMI
  The Concept of Personal Fault in Turkish and French Administrative Law
  Seyithan KAYA 338
 8. KANUN-CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İKİLEMİNDE İDARİ İŞLEMLERİN YARGISAL DENETİMİ
  Judicial Review of Administrative Acts in the Law-Presidential Decree Dichotomy
  Müzeyyen EROĞLU DURKAL 409
 9. USULSÜZ HALKA ARZ SUÇUNDA SATIŞ KAVRAMININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAPSAMI
  The Legal Nature and Scope of the Concept of Sale in the Offence of Irregular Public Offering
  Neslihan GÖKTÜRK 291
 10. AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNDE REFORM İHTİYACI
  The Need to Modernize European Parliament Elections
  A. Aslı BİLGİN* 269
 11. ADALET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ARAYIŞLARI: ROBOTİK BÜROKRASİ VE YAPAY ZEKÂ YÖNETİŞİMİ
  The Search for Efficiency in the Administration of Justice: Robotic Bureaucracy and Artificial Intelligence Governance
  Mehmet Akif ÖZER 396
 12. EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA HASAR, ZIYA VE GECİKMEDEN DOĞAN BİLDİRİM SÜRELERİ
  Notification Period Caused by Damage, Loss and Delay According to the Law of Transportation
  Merve UYAROĞLU 644
 13. EN ÇOK KAYRILAN MÜŞTERİ ŞARTLARININ REKABETE ETKİLERİ -Dar EKM Şartlarına Özel Bakış-
  Effects of Most Favoured Nation Clauses on Competition -A Closer Look at Narrow Most Favoured Nation Clauses-
  Necla SÜMER ÖZDEMİR 212
 14. KADASTRO KANUNU’NUN TAKSİM VE KISMİ İKTİSAP BAŞLIKLI 15. MADDESİNİN BELİRLİLİK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Evaluation of Provisions of Article 15 of the Cadastre Law Titled Partition and Partial Acaustion within the Framework of the Principle
  Hayriye ŞEN DOĞRAMACI 306
 15. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ECZANELERDE KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ve SÜRECİN TBK m.23 ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Obligation of Authentication in Pharmacies in the Light of Court of Appeals Decisions and Evaluation of the Process within the Framework of Article 138 of Turkish Code of Obligations
  İbrahim ANKARA, Şebnem AKİPEK ÖCAL 1094
 16. ICSID TAHKİMİNDE HAKEM HEYETLERİNİN TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLEN CEZA YARGILAMALARINI DURDURMA YETKİSİ
  The Authority of ICSID Tribunals for Suspension of Turkish Criminal Proceedings
  Ahmet Sefa DİNLEYİCİ 244
 17. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TMK m. 187’NİN İPTALİNE İLİŞKİN KARARININ ANALİZİ VE DÜZENLEME ÖNERİSİ
  Analysis of the Constitutional Court’s Annulment Decision Regarding Art. 187 of the Turkish Civil Code and Regulation Proposal
  Zeynep GÜLER ÖZER 464