Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 57. Sayı

9.01.2024     9.01.2024     57     12289     562Sayı 57 MAKALELER

 1. YASAMA DOKUNULMAZLIĞI VE YARGISAL AKTİVİZM
  Legislative Immunity and Judicial Activism
  Hasan Tahsin FENDOĞLU 710
 2. SUİSTİMALCİ ANAYASACILIK VE UYGULAMALARI: MACARİSTAN VE POLONYA ÖZELİNDE DEĞERLENDİRME
  Abusive Constitutionalism and Its Practices: A Case Study of Hungary and Poland
  Dilara YÜZER ELTİMUR 394
 3. EBEDÎYET KAYDI: ASLÎ KURUCU İKTİDARIN EBEDÎ MİRASI
  Eternity Clause: Eternal Heritage of Constituent Power
  Uğur YAKASIZ 340
 4. İLAÇ ÜRETİCİSİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU
  Criminal Liability of the Drug Manufacturer
  Uğur AŞKIN 0
 5. CEZA HUKUKUNDA ORANTILILIK İLKESİ
  Proportionality Principle in Criminal Law
  Murat AYDIN 0
 6. UYGULAMA DENEYİMLERİ IŞIĞINDA ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ
  Functionality of Child Advocacy Centers in the Light of Practices
  Ömer BÜBER-Hatice OKSAL-Hüseyin Zahid KARA-Fatmanur ALSANCAK 409
 7. UZLAŞTIRMACILARIN SORUNLARI İLE ADLİ VE İDARİ MERCİLERİN SORUNLARA YAKLAŞIMI
  Problems of Conciliators and Approach of Judicial and Administrative Authorities to Problems
  Muhammed EŞME 379
 8. 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI KAVRAMI
  Risky Building Concept Under Law No. 6306
  Emre AÇAR 598
 9. GENEL VERİ KORUMA İLKELERİNİN YAPAY ZEKÂ KARŞISINDA UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU
  The Dilemma of Implementing General Data Protection Principles in the Realm of Artificial Intelligence
  Ezgi TURGUT BİLGİÇ 1246
 10. YETİŞKİN CİNSEL SUÇ MAĞDURLARININ ADLİ GÖRÜŞME ODASI GEREKSİNİMİ
  Forensic Interview Room Requirements of Adult Victims of Sexual Crime
  Umut Haydar COŞKUN 352
 11. KAMU GÖREVİNDEN AYRILANLARA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ VE KONUYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER
  Imposing Disciplinary Penalty to Those Who Left Public Office and New Regulations on the Subject
  Celâl IŞIKLAR 2699
 12. AİHM VE AYM KARARLARI IŞIĞINDA GEREKÇELİ KARAR HAKKI
  Right to a Reasoned Decision in the Light of the Decisions of European Court of Human Rights and Constitutional Court of Türkiye
  Reşat ÇETİNKAYA 1065
 13. CAS TEMYİZ YARGILAMASINDA UYGULANACAK HUKUK
  Applicable Law in Cas Appeal Process
  Necip Fazıl ERBEYİN 292
 14. HACZEDİLMEZLİKTEN ÖRTÜLÜ OLARAK FERAGAT EDİLMESİ
  Implied Consent to the Garnishment in Enforcement Proceedings
  Taner Emre YARDIMCI-Fevziye KANAT YARDIMCI 367
 15. HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI HÂLİNDE PAY SAHİBİ TARAFINDAN AÇILAN ALTERNATİF ÇÖZÜMLÜ TAZMİNAT DAVASI
  Compensation Litigation with Alternative Solution Filed by the Shareholder in case of Unlawful Exercise of Control in the Group of Companies
  Sefa ER 321
 16. FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASINDA ÖN KOŞUL OLARAK ARABULUCULUK KURUMU
  Mediation as a Prerequisite in Invalidity of Termination Cases
  H. Sena AKKIŞLA 494
 17. LİMİTED ŞİRKETLERDE ÖNCELİK, ÖNALIM VE ALIM HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN BELİRLİ ESASLAR
  Certain Principles for Exercising First Option, Pre-emption and Purchase Rights in Limited Liability Companies
  Cansu CİNDORUK 278
 18. TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU İKİLİ YATIRIM ANTLAŞMALARINDAKİ DİĞER UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN TAHKİME ETKİSİ
  The Effect on Arbitration of Other Methods of Settling Disputes in Bilateral Investment Treaties Which Türkiye is a Party of
  Rumeysa PARTALCI 240
 19. DEPREM VE DİĞER DOĞAL TEHLİKELERİN İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİLERİ
  The Effects of Earthquakes and Other Natural Hazards on Labor Contracts
  İştar URHANOĞLU-Damla KAYNAR 286